מבט על שרירי האדם

בגוף האדם יש למעלה מ-600 שרירים. אין אפשרות, וגם אין צורך, לדעת את כולם בעל-פה. בספר עברי, "שרירי השלד באדם", מאת עקיבא קורל ומיכאל מזריץ, מצאתי (לאחר השמטת שרירי הראש, שאינם מעניינים אותנו ממש, 138 שרירים. גם זה הרבה מעבר לצרכיו של המדריך או המאמן.  צריך גם לזכור, שכאשר ברצוננו לבצע תנועה כלשהי, איננו פוקדים במודע על הפעלת שריר מסוים, מוגדר, אלא על קבוצות שרירים תפקודיות: כשאנו מרימים משקולת בידינו, איננו מפעילים במודע את הדו-ראשי של הזרוע, אלא את קבוצת כופפי המרפק. בהמשך, נראה את הקבוצות התפקודיות העיקריות, ושם גם נזהה ונכיר את השרירים המרכיבים אותן. בשלב זה, נסתכל על האדם, ונזהה את השרירים העיקריים הנראים במבט פשוט מבחוץ – מלפנים ומאחור. בצד השם הלטיני, ניתן התרגום המקובל לעברית, כשלמה שמצויין באיור יש להוסיף את המילה "שריר": כלומר, כשכתוב "החזה הגדול", שם השריר הוא "שריר החזה הגדול", ובלטינית מוסיפים musculus: באיור כתוב Pectoralis major, והשם המלא הוא musculus pectoralis major, כשבספרות יכתבו בדרך-כלל m. pectoralis major.

מבט מלפנים

מבט מאחור